ABURZENIA ROZWOJOWE PRZEGRODY MIĘDZYPRZEDSIONKOWEJ

Wady te występują pod postacią izolowanych otworów przegrody oraz przetrwałego kanału przedsionlcowo-komorowego. Na podłożu zaburzeń rozwoju płodowego wtórnej przegrody międzyprzedsionkowej (septum secundam) powstaje otwór wtórny przegrody (ostium secundum). W wyniku niewytworzenia się przegrody wtórnej rozwija się otwór pierwotny przegrody (ostium primum). Nieprawidłowy rozwój poduszeczek wsierdziowych prowadzi do powstania złożonych wad o wspólnej nazwie kanału przedsionkowo-komorowego. Ze względu na różny okres powstania tej wady może ona mieć postać częściowego lub wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego.

Otwór wtórny przegrody międzyprzedsionkowej. Otwór ten jest jedną z najczęściej występujących (15-17%) wrodzonych wad serca (7).

Anatomia i hemodynamika. Otwór wtórny występuje najczęściej w obrębie lub bliskim sąsiedztwie otworu owalnego (foramen ovale). W życiu płodowym wysokie ciśnienie krwi w przedsionku prawym utrzymuje zastawkę otworu owalnego w położeniu otwartym, umożliwiającym przepływ krwi z prawego do lewego przedsionka. Po urodzeniu wzrasta ciśnienie w lewym przedsionku, co powoduje przyciśnięcie płatka zastawki otworu owalnego do przegrody i zamknięcie go, uniemożliwiające przepływ. W 25% przypadków występuje niecałkowite zamknięcie otworu z pozostawieniem niewielkiej szczeliny, która nie daje hemodynamicznych objawów przecieku (7).

Leave a Reply