Aortografia

Przetrwały przewód tętniczy stwierdza się w 40-50% u noworodków przedwcześnie urodzonych, u pozostałych występuje w 10-12%. Objawy, przebieg i rozpoznanie. Przetrwały przewód tętniczy, jako wada izolowana bądź współistniejąca z wadami powodującymi prze-

Ryc. 5-42. Aortografia. Przez szeroki przewód tętniczy wypełnia się z aorty pień tętnicy płucnej (Za-kład Radiologii Dziecięcej IR AM w Warszawie, kier. prof. dr hab. med. A. Marciński).

•ciek lewo-prawy na innym poziomie (otwór międzykomorowy, międzyprzedsion- kowy), powoduje – zwłaszcza u niemowląt i noworodków przedwcześnie urodzonych – objawy ciężkiej niewydolności krążenia i oddychania (1, 2, 3, 6, .7). W przestawieniu wielkich pni tętniczych, wadach łuku aorty, skrajnym zwężeniu drogi odpływu z prawej komory, w zespole Fallota drożność jego światła jest warunkiem utrzymania dziecka przy życiu. Przetrwały przewód tętniczy często towarzyszy zespołowi błon szklistych i innym wadom serca.

Leave a Reply