Badania diagnostyczne

o cienkich ścianach. Zabezpiecza się je podkładając grube, uprzednio namoczono w fizjologicznym roztworze NaCl nici katgutowe, które w momencie wykonywania zespolenia zaciska się. Używa się też w tym celu specjalnych narzędzi zwanych „buldożkami”. Podwiązuje się i odcina tylko te tętnice międzyżebrowe, które uniemożliwiłyby założenie szwów zespalających. Przetrwały przewód tętniczy, zwykle drożny u najmłodszych dzieci, podwiązuje się zarówno od aorty, jak i od tętnicy płucnej, podkłuwa i przecina, dodatkowo zabezpieczając jego końce szwami.

Metodę zespolenia wybiera się zwykle w czasie operacji. Badania diagnostyczne wykonane przed zabiegiem nie zawsze pokrywają się z obrazem stwierdzanym po o- twarciu klatki piersiowej. Ocenia się rodzaj zwężenia, przebieg naczyń międzyżebrowych, ich wygląd, zwłaszcza tętnice międzyżebrowe od Th7 do Tha. W wątpliwych przypadkach konieczne jest wykonanie pomiarów ciśnienia krwi w aorcie przed założeniem kleniów i po ich zaciśnięciu. Używa się to tego celu manometru wodnego wypełnionego jałowym roztworem fizjologicznym NaCl. Czasem powtarza się pomiar po kolejnym zamknięciu tętnicy podobojczykowej i tętnic międzyżebrowych. W przypadku uzyskania poniżej zamkniętego klemu wartości odpowiadających 6,7 kPa (50 mm Hg) i więcej, zespolenie może być wykonane. Jeżeli jednak ściany aorty zapadną się, a ciśnienie jest niskie, operację należy odłożyć i wykonać ją w krążeniu pozaustrojowym z oziębieniem ciała. Świadczy to bowriem o niedostatecznym krążeniu obocznym. Można w tych przypadkach wykonać zespolenie omijające za pomocą wstawki z tworzywa sztucznego bok do boku, zamykające ścianę bocznie bez zaburzenia przepływu krwi. Górny odcinek wstawki wszywa się w ścianę aorty powyżej tętnicy podobojczykowej, ta ostatnia bierze udział w krążeniu obocznym, połączenie jej ściany ze wstawką zuboża przepływ konieczny do unaczynienia rdzenia (11).

Przystępując do zespolenia koniec do końca zakłada się klemy aortalne na łuku aorty uważając, aby nie zaburzyć krążenia mózgowego. Często klem obejmuje ujście tętnicy podobojczykowej lewej.. Na części zstępującej aorty poniżej zwężenia zamknięty klem powinien pozostawić wystarczający odcinek aorty do założenia

Leave a Reply