BADANIA KLINICZNE I RÓŻNICOWANIE

Obecność lub brak jąder w mosznie powinny być stwierdzone zaraz po urodzeniu i odnotowane w Książeczce Zdrowia Dziecka, a niemowlęta z podejrzeniem wnętrostwa należy kierować do badania klinicznego przed ukończeniem 1 r.ż. Decyzja leczenia powinna być podjęta przed 3 r.ż. W 1 r.ż. istnieje jeszcze możliwość zejścia jąder, które w okresie noworodkowym nie ukończyły procesu zstępowania. Czasem bywa odwrotnie: jądro, które u noworodka znajduje się w mosznie, po kilku miesiącach podciągane przez m. dźwigacz jądra, może dochodzić do pierścienia pachwinowego powierzchownego (wnętrostwo rzekome). Dwuletni okres obserwacji jąder poza- mosznowych nie wpływa na ich budowę i późniejszą czynność plemnilcotwórczą.

Badania kliniczne rozpoczyna się od oglądania moszny, ocenia się wielkość i symetrię obu jej części. Moszna symetryczna, mała, pokryta skąpo pofałdowaną skórą nasuwa podejrzenie tzw. moszny pustej. Moszna niesymetryczna, w której jedna jej część jest wyraźnie mniejsza, wskazuje na stałą nieobecność jądra po tej stronie. Ręczne badanie moszny i okolicy kanału pachwinowego pozwala zbliżyć się do właściwego rozpoznania. W przypadkach jedno- lub obustronnej tzw. pustej moszny badanie powinno dać odpowiedź na pytanie, czy brak jąder jest:

a) okresowy, tzn. że jądro czasami tylko przebywa w mosznie, a częściej znajduje się w okolicy pierścienia pachwinowego powierzchownego (wnętrostwo rzekome)

Leave a Reply