BADANIE DNA OKA

-0 efektywności postępowania reanimacyjnego. 4. BRAK KRWAY/IENIA. Może wystąpić krwawienie żylne, którego nie należy mylić z nieobecnym krwawieniem tętniczym.

-5. ODDYCHANIE. Dopływ krwi do ośrodków oddechowych ustaje i występuje zatrzymanie oddechu, które może być poprzedzone kilkoma oddechami płytkimi i nieregularnymi.

-6. BADANIE DNA OKA. Widoczny jest przerywany słup krwi w naczyniach żyl- nych. • 7. OGÓLNY WYGLĄD CHOREGO. Pojawia się sinica oraz objawy świadczące o braku krążenia obwodowego.

Leave a Reply