Badanie echokardiograficzne

W obrazie rentgenowskim stwierdza się poszerzenie pnia tętnicy płucnej, powiększenie prawego przedsionka i prawej komory oraz objawy wzmożonego przepływu przez płuca (wzmożony rysunek naczyniowy płuc). W badaniu elektrokardiograficznym u większości dzieci stwierdza się odchylenie osi elektrycznej serca w prawo oraz cechy przeciążenia rozkurczowego prawej komory (7). W niektórych przypadkach zapis może być prawidłowy. U dzieci tych konieczne jest cewnikowanie serca, w czasie którego stwierdza się wzrost utleń owania krwi w prawym przedsionku w stosunku do żył głównych. Cewnikiem można przejść przez otwór z prawego do lewego przedsionka. Utlenowanie krwi w prawej komorze i tętnicy płucnej jest zbliżone do wartości utlenowania w prawym przedsionku. Niemożliwe jest rozpoznanie nieprawidłowego ujścia żył płucnych do prawego przedsionka, które bywa ustalane dopiero w czasie operacji. Czasem znaczny wzrost poziomu utlenowania krwi w prawym przedsionku może nasuwać podejrzenie tego zaburzenia rozwojowego.

Badanie echokardiograficzne wykazuje cechy przeciążenia rozkurczowego prawej komory oraz nieprawidłową ruchomość przegrody między komoro wej. Badanie dwuwymiarowe może zlokalizować otwór i określić jego wielkość (1, 7).

Leczenie. Wskazaniem do leczenia operacyjnego są objawy utrzymującego się zwiększonego przepływu płucnego, gdy stosunek tego przepływu do układowego jest większy niż 1,5 :1. W przypadkach dużych otworów, dających już w wieku niemowlęcym objawy wzmożonego przepływu płucnego i niewydolność krążenia z brakiem poprawy po leczeniu farmakologicznym, operacja musi być wykonana wcześniej, niezależnie od wieku dziecka.

Leave a Reply