Badanie EKG

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Rozpoznanie okienka aortalno-płucnego jest trudne. Występujące u noworodka czy we wczesnym niemowlęctwie, objawy niewydolności krążenia nie są charakterystyczne, tym bardziej że obraz kliniczny mogą zmieniać wady współtowarzyszące w postaci otworu międzykomorowego,

przetrwałego przewodu tętniczego, zespołu Fallota, zwężenia cieśni aorty (1, 2). Noworodki i niemowlęta z okienkiem aor- talno-płucnym są, na ogół w stanie ciężkim, kierowane na oddział intensywnej opieki. Niekiedy czynności reanimacyjne rozpoczynają się już w karetce pogotowia przywożącej dziecko, kontynuuje się je po przyjęciu chorego. Stwierdza się nasilone objawy niewydolności krążenia – powiększenie serca, wątroby, niewydolność nerek, zaburzenia jonowe, kwasicę metaboliczną. Badania diagnostyczne wykonuje się po uzyskaniu wyrównania stanu ogólnego do stopnia umożliwiającego ich przeprowadzenie.

Badanie EKG wykazuje przerost obu komór, czasem tylko komory lewej, w przypadku nadciśnienia zaporowego – komory

Leave a Reply