Badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej

Badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej wykazuje powiększenie serca, zwłaszcza prawego, poszerzenie pnia i gałęzi tętnicy płucnej oraz objawy wzmożonego przepływu płucnego.

W elektrokardiogramie uwidacznia się odchylenie osi elektrycznej serca w lewo oraz cechy przerostu obu komór i przedsionków. Często występuje blok przedsion- kowo-komorowy I stopnia.

W każdym przypadku konieczne jest wykonanie cewnikowania serca i angio- kardiografii, które dokumentują przeciek zarówno na poziomie przedsionków, jak i komór, obecność nadciśnienia płucnego oraz uwidaczniają, charakterystyczne dla tej wady, zniekształcenia wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej i zarys •drogi odpływu z lewej komory w kształcie łabędziej szyi.

Leave a Reply