CEWNIKOWANIE SERCA

-12. CEWNIKOWANIE SERCA I BADANIA ANGIOKARDIOGRAFICZNE. Migotanie komór może wystąpić najczęściej w momencie, w którym koniec cewnika znajduje się w prawej komorze. Cewnikowanie serca jest szczególnie niebezpieczne we wrodzonej wadzie zastawki trójdzielnej, w chorobie niedokrwiennej serca, w znacznym nadciśnieniu płucnym, w bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Częstość występowania – 0,2% lub rzadziej.

-13. NIEDROŻNOŚĆ TĘTNIC WIEŃCOWYCH. Zatrzymanie krążenia występuje zwykle w mechanizmie migotania komór, czasami asystolii. Przyjmuje się, że jest ono zależne od zaburzeń elektrycznej funkcji mięśnia sercowego i niekoniecznie musi mieć związek z (wielkością zawału.

-14. PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. Patrz rozdz. IX. 15. UTONIĘCIE. Patrz str. 512. 16. HIPOTERMIA. Patrz rozdz. XXIV. Zapobieganie zatrzymaniu krążenia. Zatrzymanie krążenia podczas anestezji często związane jest z błędem technicznym, przedawkowaniem leków lub niedotlenieniem, dlatego też obowiązkiem anestezjologa jest ciągła wnikliwa kontrola stanu chorego. Doświadczony lekarz częściej niż jego młodszy kolega potrafi zapobiec powikłaniom mogącym doprowadzić do zatrzymania krążenia. Punktami wymagającymi szczególnej uwagi są:

Leave a Reply