Ciśnienie płucne

ciśnienia płucnego konieczne jest wykonanie cewnikowania serca oraz obliczenie wielkości przecieku i oporów płucnych, a także aortografii.

U dzieci starszych rozpoznanie ustala się najczęściej na podstawie badania klinicznego, przeglądowego zdjęcia klatki piersiowej, badania ultradźwiękową metodą Dopplera oraz polilcardiografli.

Leave a Reply