Częściowy kanał przedsionkowo-komorowy

Analoraia i heinodyiiamika. Częściowy kanał przedsionkowo-komorowy może występować w postaci nisko położonego otw^oru przegrody międzyprzedsionkowej typu ostium primum, który powstaje w wyniku niewytworzenia się przegrody wtórnej. Izolowany otwór tego typu występuje rzadko. Najczęściej współistnieje on

z wadą zastawki przedsionkowo-komorowej lewej w postaci całkowitego lub częściowego rozszczepu jej przedniego płatka (ryc. 5-40). W częściowym kanale przedsionkowo-komorowym mamy więc do czynienia nie tylko z przepływem lewo-prawym przez otwór międzyprzedsionkowy, ale również z niedomykalnością zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. Przepływ przez płuca jest wzmożony, co przy współistniejącej niedomykalności może prowadzić do nadciśnienia płucnego.

Objawy i rozpoznanie. Objawy związane są z obecnością wzmożonego przepływu płucnego oraz z niedomykalnością zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. Nasilenie objawów niedomykalności zależy od stopnia niedorozwoju przedniego płatka zastawki.

Leave a Reply