Czynne odprowadzanie gazów wydechowych

b. Czynne odprowadzanie gazów wydechowych. Zasadniczą sprawą jest zastosowanie właściwego urządzenia zabezpieczającego obwód oddechowy pacjenta przed działaniem ujemnego ciśnienia. Stosowanie szpitalnych układów próżniowych rodzi następujące problemy: niemożność stosowania palnych środków anestetycznych, niektóre środki ane- stetyczne są rozpuszczalne w oleju koniecznym do pracy pomp próżniowych, stacja pomp musi być w stanie pokryć dodatkowe źródła przepływu bez spadku mocy, punkty odprowadzenia gazów do atmosfery umieszczone być muszą w odpowiednim miejscu. Układ taki może być połączony z pochłaniaczem typu Cardiff.

-3. Do pochłaniania par organicznych środków anestetycznych można stosować węgiel aktywowany255, który nie wiąże jednak podtlenku azotu. Na rynku dostępny jest pochłaniacz typu Cardiff. Wyczerpanie się zdolności pochłaniających pojemnika mierzy się długością czasu konieczną do wzrostu jego wagi spowodowanej pochłoniętymi parami.

-4. Stosowanie układów anestetycznych o niskim przepływie (np. 1 l/min) i z oddychaniem zwrotnym lub układów całkowicie zamkniętych zmniejsza ilość środka ane- stetycznego uwalnianego do atmosfery sali operacyjnej.

Leave a Reply