CZYNNIKI DECYDUJĄCE

języka lub gardła przez rurkę ustno-gardłową itp., d) wstrzymywanie oddechu i kaszel. Regurgitacja odbywa się w sposób bierny, często bez żadnych odgłosów i objawów poprzedzających i dlatego jest potencjalnie groźniejsza niż wymioty. Czynnikami predysponującymi są: a) ułożenie głową w dół przy niepełnej wydolności wpustu, b) wypełnienie żołądka dużą ilością płynu, c) obecność sondy żołądkowej lub przełykowej.

Zwieracz wpustu. Jest jednocześnie zwieraczem i zastawką. Czynnikami utrzymującymi wpust w pozycji zamkniętej są: 1) obecność anatomicznego mięśniowego zwieracza115, 2) fałdy zgrubiałej błony śluzowej przełyku116, 3) kąt, pod którym przełyk łączy się z dnem żołądka117, 4) rola włókien przepony jako mięśniowego zacisku (u 2/3 populacji tę rolę spełniają tylko włókna prawostronne).

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O FUNKCJI ZWIERACZA. Jego działanie sterowane jest odruchowo (nerwy błędne i współczulne). Nie wpływa na nie ułożenie chorego, środki anestetyczne, środki zwiotczające, leki blokujące układ autonomiczny, nastrzyknięcie błony śluzowej przełyku środkiem miejscowo analgetycznym118. Funkcję zwieracza upośledzać mogą: 1) zmiany anatomiczne, np. przepuklina rozworu przełykowego119 2) obecność sondy żołądkowej 3) przedostawanie się gazów anestezjologicznych do przełyku wskutek usiłowań wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim 4) podejmowanie wysiłków oddechowych przy niedrożności górnych dróg oddechowych.

Leave a Reply