Czynniki usposabiające

Wystąpienie regurgitacji jest mało prawdopodobne, jeżeli zastosuje się odpowiednie pochylenie stołu operacyjnego wezgłowiem ku górze o 40-45°, dzięki czemu głośnia leży wyżej o tyle centymetrów, ile cm H20 wynosi ciśnienie w żołądku, i przy założeniu, że skurcze mięśni brzucha są zniesione120.

Drgawki mięśniowe po podaniu sukcynylocholiny zwykle nie powodują dużego wzrostu ciśnienia w żołądku, chociaż u ok. 12% pacjentów obserwuje się ciśnienie przekraczające 19 cm H20 (1,8 kPa)127. Stąd wniosek, że u pacjentów tych nie powinno się stosować do intubacji sukcynylocholiny, nawet przy dużym pochyleniu stołu operacyjnego wezgłowiem ku górze, ponieważ zwiększone ciśnienie może*przemieścić zawartość żołądka w kierunku nagłośni. Problem ten wymaga dalszych badań, ponieważ nie ma zgodności co do mierzonych ciśnień125’13n.

Czynniki usposabiające do występowania biernej regurgitacji128: a. Znaczna objętość zalegającego w żołądku płynu: 1) w nagłych przypadkach:

Leave a Reply