Doktor

Rozpoznawanie zatrzymania krążenia:

-1. TĘTNO. Niemożność wymacania jakiegokolwiek tętna. Zaznaczyć należy, że niejednokrotnie trudno jest wyczuć obwodowe tętno u osób otyłych, u chorych z obkur-

czcnymi naczyniami, u chorych we wstrząsie, chociaż krążenie mózgowe jest w sposób oczywisty zachowane, ponieważ nie zanikają inne funkcje życiowe. Ciągłe monitorowanie tętna jest pomocne w szybkim rozpoznaniu zatrzymania krążenia, jak również ciągła kontrola elektrokardiograficzna, umożliwiająca także różnicowanie asystolii z migotaniem komór. Prawidłowy zapis EKG nie musi oznaczać, że krążenie jest wydolne.

Read the rest of this entry »

NERW SROMOWY

-8. NERW SROMOWY. Uciśnięty może zostać przez źle zabezpieczone siodełko kroczowe, szczególnie podczas pociągania za nogi. Nerw przyciskany jest do guzowatości kulszowej. Porażenie nerwu sromowego powoduje utratę czucia w okolicy kroczowej oraz nietrzymanie stolca.

-9. NERW UDOWY182. Uszkodzony może zostać przez automatyczne rozwieracze stosowane podczas laparotomii w podbrzuszu. W rezultacie dochodzi do niemożności wykonania zgięcia w stawie biodrowym i wyprostu w stawie kolanowym. Utrata czucia występuje na przedniej powierzchni uda i przednio-przyśrodkowej stronie łydki.

Read the rest of this entry »

Ryzyko operacji u noworodków

W czasie operacji, kiedy płuco jest uciśnięte, utlenowanie jest monitorowane przez skórę jeżeli wartości oksymetryczne gwałtownie spadną, płuco rozpręża się aż do powrotu prawidłowych wartości. Po zabiegu pozostawia się dren w jamie opłucnej.

Ryzyko operacji u noworodków przedwcześnie urodzonych wiąże się z cechami wcześniactwa. Śmiertelność u tych dzieci była wysoka 23-41%, ośrodki stosujące wyżej opisaną technikę podają spadek śmiertelności poniżej 20%, a u wcześniaków operowanych z niewielkimi zmianami w płucach nawet do 0% (4, 5).

Read the rest of this entry »

Leczenie

Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest każdy przetrwały przewód tętniczy bez nadciśnienia płucnego zaporowego i bez współistnienia wad serca, w których konieczne jest zachowanie jego drożności.

W grupie noworodków przedwcześnie urodzonych, przyjmowanych na oddziały intensywnej terapii w ciężkim stanie ogólnym, próbuje się uzyskać zamknięcie światła przewodu metodami zachowawczymi, stosując od 1979 r. inhibitory prosta- glandyn w postaci indometacyny. Podaje się ją przez zgłębnik do żołądka bądź stosuje się we wlewce do odbytnicy, w dawkach 0,2 mg/kg m.c. Jeżeli po tej jednorazowej podaży przewód w ciągu 6 godzin nie zamknie się, podaje się tę samą ilość powtórnie i ewentualnie powtarza po raz trzeci po 24 godzinach. Brak odpowiedzi na zastosowaną trzykrotnie indometacynę kwalifikuje dziecko do leczenia chirurgicznego.

Read the rest of this entry »

Powikłania pooperacyjne

Powikłania pooperacyjne. Powikłania w postaci nawrotu przecieku czy zaburzeń rytmu serca występują rzadko. Powikłania związane z użyciem krążenia pozaustro- jowego obserwowane są sporadycznie. Opisano je na str. 206.

Wyniki. Zarówno bezpośrednie, jak i odległe są dobre. W 98% uzyskuje się całkowite wyleczenie. Śmiertelność operacyjna wynosi od 0 do 2% (4, 10).

Read the rest of this entry »

Nad tętnicą płucną

Objawy i rozpoznanie. U niemowląt prawie zawsze wada ta przebiega bezobjawowo. Jedynie w ok. 5% przypadków, zwłaszcza poniżej 6 miesiąca życia, duże otwory z nadciśnieniem płucnym mogą dawać objawy niewydolności krążenia: duszność, tachykardia, powiększenie wątroby, obrzęki. Konieczne jest u tych dzieci poszukiwanie badaniami diagnostycznymi obecności otworu (4). Dzieci starsze w większości rozwijają się prawidłowo i prowadzą normalny tryb życia. Przypadkowe wykrycie

Read the rest of this entry »

WYMIOTY I REGURGITACJA

Jednym z problemów nie opuszczających anestezjologów w codziennej praktyce jest niebezpieczeństwo zaaspirowania przez pacjenta treści pokarmowej z żołądka do drzewa oskrzelowego.

Mechanizm wymiotów112. Jest to usunięcie zawartości przewodu pokarmowego przez usta za pomocą czynnego działania mięśni. Wymioty często poprzedza obfite ślinienie, znaczne przyśpieszenie oddechu,, zblednięcie, pocenie się i tachykardia.

Read the rest of this entry »

Domięśniowe podanie

W przypadku wymiotów przedłużających się ponad 24 godziny można polecić: a. Szybkie wypicie V2 litra ciepłej wody zawierającej łyżeczkę wodorowęglanu sodu. Postępowanie takie wywoła prawdopodobnie wymioty, co opróżni żołądek i może dać pożądany efekt.

b. Domięśniowe podanie rozcieńczonego roztworu chloropromazyny (12,5-25 mg). c. Założenie przez nos sondy do żołądka połączone z częstym płukaniem i odsysaniem.

Read the rest of this entry »

Badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej

Badanie rentgenowskie narządów klatki piersiowej wykazuje powiększenie serca, zwłaszcza prawego, poszerzenie pnia i gałęzi tętnicy płucnej oraz objawy wzmożonego przepływu płucnego.

W elektrokardiogramie uwidacznia się odchylenie osi elektrycznej serca w lewo oraz cechy przerostu obu komór i przedsionków. Często występuje blok przedsion- kowo-komorowy I stopnia.

Read the rest of this entry »

Zamknięcie przetoki

Zamknięcie przetoki polega na wydzieleniu ujść moczowodów z powłok brzusznych i na zespoleniu obu ich odcinków koniec do końca. Przetoki obustronne powinny być zamykane dwuczasowo. Jednocześnie z likwidacją przetok można przystąpić do poprawy warunków odpływu przez skrócenie obwodowego odcinka moczowodu. Wskazana jest także kontrola stanu nerki. Pozapalny zanik i brak wydzielania w urografii będą podstawą do jej usunięcia. Egami i Smith (13) usunęli nerkę wraz z moczowodem u 17 na 70 leczonych chłopców Williams i wsp. (1975) u 24 na 172. W przypadkach obustronnych zmian stwierdza się przewlekłą niedomogę oraz nadciśnienie tętnicze. W zaawansowanych przypadkach niedomogi Parkkulainen (30), Kurth i wsp. (24) oraz Egami i Smith (13) stosowali dializy i transplantację nerki.

Read the rest of this entry »

Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy

Anatomia i liemoilynamika. W wadzie tej istnieje otwór przegrody międzyprzed- sionkowej typu osłium primum, otwór w błoniastej części przegrody międzykomoro- wej oraz wada zastawek przedsionkowo-komorowej lewej i trójdzielnej. Działają one jako wspólna dla obu przedsionków i komór zastawka przedsionkowo-komorowa. Brak podziału ujścia przedsionkowo-komorowego na zastawkę przedsionkowo-ko- morową lewą i trójdzielną, a wspólne ujście ma dwa płatki: przedni i tylny. Wskutek tej wady wszystkie 4 jamy serca łączą się między sobą. Istnieje przeciek lewo- -prawy między przedsionkami, jak też między komorami. Ze względu na niedomykalność wspólnej zastawki przedsionkowo-komorowej istnieje również przepływ lewo-prawy z komór do przedsionków. Zmiany hemodynamiczne, jak też związane z nimi objawy, zależą od wysokości oporu naczyń płucnych oraz od stopnia niedomykalności wspólnej zastawki (7).

Read the rest of this entry »

U dziewcząt z wynicowaniem pęcherza

U dziewcząt z wynicowaniem pęcherza łechtaczka jest rozdwojona, a wargi sromowe mniejsze są oddalone od siebie. Pochwa jest krótka, wejście zwężone i przemieszczone ku przoduwi. Dalsza część pochwy, macica, jajowody i jajniki są prawidłowo wykształcone. Najczęstszą wadą ginekologiczną u 70 kobiet z wynicowanym pęcherzem było zwężenie pochwy – u 10 i obecność przegrody pochwy – u trzech (Stanton, 1974). U starszych dziewcząt nacięcie przedsionka pochwy umożliwia stosunki płciowe. Mimo przebycia w dzieciństwie dużych operacji urologicznych kobiety po operacji wynicowania pęcherza mogą zachodzić w ciążę i ją donosić, a poród następuje u nich siłami natury lub cięciem cesarskim.

Read the rest of this entry »

Żółtaczka

Żółtaczka może być spowodowana obecnością we krwi wolnej bilirubiny wskutek hemolizy po przetoczeniu krwi, zwłaszcza przechowywanej, zespołem Gilberta lub bi- lirubinemią171. Nie powoduje ona objawów chorobowych i przebiega łagodnie, nie jest też związana ze schorzeniem wątroby ani z niedokrwistością. Poziom wolnej bilirubiny w surowicy wynosi zwykle mniej niż 6 mg na 100 ml172.

Read the rest of this entry »

NERW PODKOLANOWY BOCZNY

-5. NERW PODKOLANOWY BOCZNY. Uciśnięcie pomiędzy głową kości strzałkowej i źle założoną podpórką do pozycji ginekologicznej doprowadza do uszkodzenia nerwu i może spowodować opadanie stopy. Jest to najczęściej ulegający uszkodzeniu nerw kończyny dolnej.

-6. NERW UDOWO-GOLENIOWY. Do ucisku na nerw może dojść pomiędzy nadkłyk- ciem przyśrodkowym kości piszczelowej i podpórką pod nogę stosowaną w pozycji ginekologicznej, jeżeli noga zwieszona jest po bocznej stronie. Dochodzi do porażenia czuciowego po przyśrodkowej stronie łydki.

Read the rest of this entry »

Rodzaje rurek tracheostomijnych:

-1. Rurka srebrna, wzór opracowany w King’s College Hospital. Rozmiar 32 lub 34 dla mężczyzn, a 28 dla kobiet. Jej światło jest względnie duże w stosunku do przekroju, a rurka wewnętrzna daje się łatwo wyjmować do oczyszczenia. W późniejszym etapie leczenia można stosować rurkę z zastawką, umożliwiającą choremu mówienie.

-2. Rurka tracheostomijna z tworzywa z mankietem uszczelniającym69. Rozdęcie mankietu zapobiega przedostawaniu się wydzieliny z gardła do drzewa oskrzelowego oraz ucieczce mieszaniny gazowej podczas stosowania wentylacji przerywanym ciśnieniem dodatnim. Poleca się używanie niskociśnieniowych mankietów uszczelniających,, powodują bowiem mniejsze uszkodzenie tchawicy niż mankiety wysokociśnieniowe60. Do innych rodzajów rurek godnych polecenia można zaliczyć: rurkę z dwoma mankietami uszczelniającymi61, rurkę z uszczelnieniem w. postaci zgrubienia62, rurkę z automatycz«, nie napełniającym się mankietem uszczelniającym63.

Read the rest of this entry »