Drobniejsze powikłania

Drobniejsze powikłania po anestezji240. Są one często dla chorego przyczyną dużej niewygody. Zaliczyć można do nich uszkodzenie warg, dziąseł i zębów ból gardła powierzchowne zapalenie żył i zwykle siniaki spowodowane wkłuciami dożylnymi240 uraz rogówki, błony śluzowej gardła i krtani bóle pleców po ułożeniu w pozycji ginekologicznej nudności i wymioty. Występują one u zaskakująco dużej grupy chorych i jedynym sposobem ich uniknięcia jest ostrożniejsze obchodzenie się z pacjentem nieprzytomnym. Występowanie drobnych powikłań po zabiegach ambulatoryjnych może powodować znaczne dolegliwości u skądinąd zdrowych osób242.

Gorączka w okresie pooperacyjnym. Wśród przyczyn można wymienić zakażenie rany operacyjnej, tworzenie się krwiaka, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zapalenie oskrzeli i płuc, niedodmę (podawać należy ampicylinę do otrzymania posiewu i antybiogramu flory bakteryjnej), Gram-ujemne zakażenia dróg moczowych, reakcję na przetoczenia krwi, zapalenie otrzewnej, posocznice wywołane bakteriami Gram-ujemnymi (stosuje się ampicylinę i cefaloksydynę do czasu uzyskania posiewu z krwi), anestezję halotanem. Stosowanie osłony antybiotykowej w przypadkach nie zakażonych wydaje się niesłuszne.

Spadek ciśnienia tętniczego w okresie pooperacyjnym243. Wywołany może być przez czynniki: 1) krążeniowe, 2) oddechowe, 3) leki, 4) neurologiczne, 5) hematologiczne, 6) endokrynologiczne, 7) pozycję chorego. Najczęstszą przyczyną jest hipowolemia wymagająca infuzji płynów do innych zalicza się: podanie narkotycznego analgetyku, nadmierne napięcie nerwu błędnego, wymagające podania atropiny w celu zwalczenia bra- dykardii, niewydolność nadnerczy wymagającą leczenia sterydami.'

Leave a Reply