Drżenie

-6. Drżenie związane z dożylnym podaniem barbituranu, najczęściej skurcz pronato- rów ramienia, do którego wykonuje się wstrzyknięcie. Podanie dodatkowej ilości leku oraz podtlenku azotu z tlenem powoduje zwykle ustąpienie zjawiska, które obserwuje się częściej podczas stosowania roztworów o wyższym stężeniu.

-7. Enfluran, metoheksiton i altezyna powodują zmiany zapisu EEG. Donoszono również o napadach drgawek przypominających padaczkę. Spowodowany działaniem halotanu kloniczny skurcz mięśni może być wzięty za napad drgawek. W przypadku takim można podać metyłofenidan176.

Opóźnione budzenie po anestezji. Odgrywać tu mogą rolę następujące czynniki: 1. Względne przedawkowanie leków użytych podczas operacji, np. pochodnych fe- notiazyny, petydyny, pochodnych morfiny, tiopentalu, wziewnych środków anestetycz- nych. Występuje utrata przytomności i bezdech.

Leave a Reply