Echolcardiogram

Echolcardiogram daje nieprawidłowy obraz zastawki przedsionkowo-komorowej }ewej i trójdzielnej oraz rozfragmentowanie echa przegrody (1, 7).

Leczenie. Jedyną drogą leczenia wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego jest leczenie operacyjne. Ze względu na wczesny rozwój nadciśnienia oporowego płuc oraz niezadowalające wyniki leczenia zachowawczego korekcja chirurgiczna tej wady powinna być wykonana przed upływem 1 r.ż., gdy opór płucny nie jest jeszcze wysoki. Nawet jeśli dochodzi on do 6-8 j. Wooda/m2, to w wieku niemowlęcym możliwe jest jego zmniejszenie po operacji, czego nie można oczekiwać u dzieci starszych (6, 8, 9). Nadciśnienie płucne może stać się przeciwwskazaniem do operacji, gdy opór naczyń płucnych osiągnie wielkość ok. 10 j. Wooda/m2 (9). Ze względu na poprawę wyników korekcji chirurgicznej tej wady wycofano Się obecnie z operacyjnego zwężenia tętnicy płucnej (banding), wykonywanego jako I etap leczenia.

Operacja korekcyjna wady należy do jednej z trudniejszych w kardiochirurgii. Przeprowadzana jest w krążeniu pozaustrojowym, z zastosowaniem u niemowląt głębokiej hipotermii z całkowitym zatrzymaniem krążenia. Operacja polega na rekonstrukcji płatków zastawek, usuwającej ich niedomykalność, oraz na zamknięciu łatą otworów międzykomorowego i międzyprzedsionkowego. Ze względu na trudności w pełnej rekonstrukcji obu zastawek dąży się do całkowitego odtworzenia zastawki przedsionkowo-komorowej lewej, traktując ją jako ważniejszą. Szczegóły techniki operacyjnej znajdzie czytelnik w specjalistycznych podręcznikach (9).

Leave a Reply