ETER

-3. ETER. Donoszono o zaburzeniach czynności wątroby oraz o zmianach histologicznych. Płytka anestezja eterowa ma pobudzać, a głęboka – hamować wydzielanie żółci. Dochodzi do uwalniania glikogenu z wątroby i wzrostu poziomu cukru we krwi.

-4. ETER DWUW1NYLOWY. W doświadczeniach na psach wywołuje martwicę komórek w strefie środkowej narządu, nawet po stosunkowo krótkiej anestezji. Donoszono

o występowaniu martwicy wątroby u ludzi. 5. INNE ŚRODKI WZIEWNE. Notowano przemijające zmiany w próbach wątrobowych, nie stwierdzano jednak poważnego działania toksycznego.

-6. TIOPENTAL. Istnieje mało dowodów, że środek ten powoduje uszkodzenie wątroby. 7. ANALGETYKI MIEJSCOWE. Wywierają nieznaczne działanie toksyczne. Opisywano uszkodzenie wątroby po analgezji podpajęczynówkowej, zależne jednak może ono być od spadku ciśnienia tętniczego.

Leave a Reply