Fakt przerwania ciągłości opłucnej

c) przegrzania (ciepłe łóżko nasila działanie środków zwiotczających)73 5) narkotycznego działania dwutlenku węgla. Odma podskórna podczas anestezji. Opisana po raz pierwszy w r. 191274 podczas insuflacyjnej anestezji dotchawiczej. Początkiem odmy podskórnej jest śródtkanlcowa

rozedma płuc, spowodowana nadmiernym rozciąganiem pęcherzyków płucnych'. Pęcherzyki gazu przenikają wzdłuż pochewek naczyniowych do wnęk płucnych – odma śród- piersiowa, która rozszerzać się może dalej: a) na szyję, b) w kierunku jamy brzusznej,

c) pozaotrzewnowo, d) do jamy opłucnowej (odma naprężająca). Fakt przerwania ciągłości opłucnej śródpiersiowej powoduje, że bardzo niewielka zwyżka ciśnienia wpycha gaz do jamy opłucnowej. W razie pojawienia się odmy podskórnej zawsze należy myśleć o możliwości powstania odmy naprężającej. Osłuchiwaniem w okolicy lewej granicy serca stwierdza się często trzeszczenie, gdy ma miejsce odma śródpiersiowa -• objaw Hammana75. Radiologicznie widoczna może być mała powietrzna przestrzeń, ciągnąca się wzdłuż prawej lub lewej granicy serca. Przyczynami odmy śródpiersiowej, obok przyczyn jatrogennych, mogą być: rozedma płuc, astma, zapalenie płuc, poród, przerwanie ciągłości dróg oddechowych lub przełyku, przeszywające zranienia klatki piersiowej. Przebiegać może łagodnie lub bardzo ostro76. W razie narastania powikłań krążeniowych lub oddechowych spowodowanych odmą śródpiersiową należy u podstawy szyi z przodu wykonać nacięcie i wypuścić gromadzący się gaz, rozdzielając tkanki na tępo77. Obustronna odma naprężająca może wytworzyć się podczas zabiegu operacyjnego78 lub podczas laparoskopii79.

Leave a Reply