I grupa

I grupa – zaburzenia w oddawaniu moczu. Zastawki stwierdzono wziernikowaniem i badaniem rentgenowskim. Zmian w pęcherzu i górnych drogach moczowych nie ma (71 chłopców).

II grupa – badaniem rentgenowskim stwierdza się poszerzenie tylnej cewki, przerost i beleczkowanie ściany pęcherza. Niewielki odpływ wsteczny lub zwężenie ujść moczowodów i poszerzenie ich światła (55 chłopców).

III grupa – wyraźne zmiany w ścianie pęcherza, duży odpływ wsteczny, moczo- wody wydłużone, poszerzone i kręte. Objawy zakażenia bakteryjnego, lecz czynność nerek jest zachowana (28 chłopców).

Leave a Reply