INNE CZYNNIKI:

-1. Niedotlenienie160. W wątrobie ulega spalaniu V3 ogólnej zawartości tlenu w ustroju lub 40 ml na metr kwadratowy powierzchni ciała na minutę. 2. Retencja dwutlenku węgla170 (hiperkapnia) jest czynnikiem powodującym uszkodzenie wątroby.

-3. Spadek ciśnienia tętniczego. Normalny przepływ krwi przez wątrobę u człowieka wynosi 1,5–1,8 1 na minutę, z czego 20-40°/o dopływa do wątroby tętnicą wątrobową, a reszta przez żyłę wrotną. Krew w żyle wrotnej zawiera substancje wchłonięte z jelita, a jej wysycenie tlenem wynosi 60-75%, natomiast ciśnienie 8-10 mm Hg (1,0-1,3 kPa).

-4. Stąp odżywienia. 5. Przetaczanie krwi. Patrz rozdz. XXXII. 6. Leki inne niż anestetyczne. 7. Wirusowe zapalenie wątroby. Obliczono, że u 100 osób na milion anestezji po kilku tygodniach może wystąpić wirusowe zapalenie wątroby.

-8. Inne procesy infekcyjne. 9. Rodzaj i miejsce urazu chirurgicznego. Żółtaczka w okresie pooperacyjnym. Wywołana może być obecnością we krwi zarówno bilirubiny związanej, jak i niezwiązanej, przy czym pierwsza forma, występująca częściej, wywołana jest prawdopodobnie przez wstrząs, stan septyczny, wirus B zapalenia wątroby, leki, jak np. fenotiazyny, sulfonamidy, erytromycynę lub dożylnie podawane tetracykliny. Zależna może być od stosowania halotanu.

Leave a Reply