Kontrolując krwawienie po operacji

Kontrolując krwawienie po operacji należy szczególnie dbać o drożność drenów, gdyż zatkanie ich światła, np. skrzepem krwi, prowadzi do mylnej oceny strat i do retencji skrzepów w śródpiersiu, co z kolei może dać zaburzenia w pracy serca (aryt- mia), być przyczyną objawów małego rzutu serca lub prowadzić do groźnego dla życia powikłania, jakim jest tamponada serca (str. 256).

Przyczyną krwawienia po operacji w krążeniu pozaustrojowym może być również niedostateczna neutralizacja heparyny oraz zespół tzw. odbicia heparyny (heparin rebound). Rozpoznaje się je na podstawie przedłużonego czasu krzepnięcia (norma dla metody Lee White’a 4-10 min) oraz czasu trombinowego (norma 12-15 s),. a leczy się podaniem siarczanu protaminy.

Rozpoznanie przyczyn krwawień po operacjach w krążeniu pozaustrojowym,. zwłaszcza przyczyn niechirurgicznych, i ich leczenie powinno być prowadzone przy- współpracy doświadczonego hematologa.

Leave a Reply