LECZENIE DEFINITYWNE

LECZENIE DEFINITYWNE. Główną przyczyną uszkodzenia mózgu przy jego niedotlenieniu jest obrzęk spowodowany zniszczeniem kapilar mózgowych.

KLINICZNE OBJAWY NIEDOTLENIENIA MÓZGU. Mogą pojawić się po ostrym nie-dotlenieniu, jak ma to miejsce w zatrzymaniu krążenia lub po przedłużającym się głodzie tlenowym. Po krótkim okresie niedotlenienia stan chorego może powrócić do normy i odzyska on przytomność pę> zakończeniu anestezji, jednak w późniejszym okresie ponownie wystąpi śpiączka. Oddech staje się urywany, chrapliwy i może mu towarzyszyć pociąganie tchawicy. Obserwuje się nieraz pocenie, podwyższoną temperaturę ciała, rozszerzenie źrenic, oczopląs. Wystąpić też może pobudzenie, sztywność mięśni, ruchy mimowolne, drgawki i skurcze mięśniowe.

LECZENIE: Odwodnienie za pomocą dożylnej infuzji roztworów hipertonicznych, w celu zmniejszenia obrzęku mózgu. Podaje się deksametazon. W przypadkach przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała obniża się ją przez chłodzenie powierzchni skóry istnieją wątpliwości co do zalet liipotermii w przypadkach, w których nie dochodzi do wzrostu temperatury15. Głowę układa się wyżej. Wspomaganie krążenia, fizykoterapia, antybiotyki, tracheostomia i wentylacja przerywanym ciśnieniem dodatnim.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚMIERTELNE POWIKŁANIE ZWIĄZANE Z ZABIEGIEM OPERACYJNYM. W razie zgonu pacjenta na stole operacyjnym chirurg i anestezjolog mogą być pociągnięci do odpowiedzialności sądowej tylko wtedy, kiedy któryś z nich zaniedbał poprawnego wykonania czynności związanych ze swym przygotowaniem fachowym. Ani anestezjolog, ani chirurg nie mogą odpowiadać za śmierć pacjenta spowodowaną istotnym błędem w ocenie chorego, chociaż obowiązkiem każdego z nich jest wykazanie jak najdalej idącej ostrożności i najwyższej umiejętności w ocenie wszystkich czynników, mających znaczenie dla przebiegu anestezji, włącznie z określeniem stanu chorego pod kątem ryzyka operacyjnego. Za decyzję o podjęciu zabiegu operacyjnego oraz za wybór rodzaju operacji odpowiedzialny jest chirurg.

Leave a Reply