LECZENIE:

-1. Zahamowanie dalszego wnikania powietrza do krążenia. 2. Opuszczenie wezgłowia stołu operacyjnego, aby nie dopuścić do przedostawania się powietrza do naczyń mózgowych oraz – jeżeli to możliwe – zalanie rany operacyjnej roztworem fizjologicznym.

-3. Ułożenie chorego na lewym boku, co powoduje, że pęcherzyki powietrza odsuwają się od ujścia tętnicy płucnej. 4. Podanie czystego tlenu i wstrzymanie podawania azotu. N2O lepiej rozpuszcza się we krwi niż azot i spowoduje powiększanie się zatoru.

-5. Infuzja dużej ilości płynów, mająca na celu przepłukanie spienionej krwi. 6. Wstrzyknięcie 30-60 mg papaweryny w celu rozszerzenia naczyń płucnych.

Leave a Reply