Leki

-5. Leki podane przed operacją, np. inhibitory monoaminooksydazy (w połączeniu z podawaną podczas zabiegu petydyną) środki uspokajające.

Późna encefalopatia jako wynik ostrego niedotlenienia177. Zmiany neuropatologiczne spowodowane ostrym niedotlenieniem prowadzącym do zgonu polegają na zwyrodnieniu komórek nerwowych głębszych warstw kory mózgowej, w okolicy rogu Ammona, hipokampa i w gałce bladej. Opisano wiodącą do śmierci encefalopatię, która może wystąpić po kilku dniach lub tygodniach pozornego zdrowienia po epi-zodzie ostrego niedotlenienia spowodowanego zatrzymaniem krążenia lub zatruciem tlenkiem węgla178. Wydaje się, że wszyscy chorzy po epizodzie ostrego niedotlenienia powinni bezwzględnie przebywać w łóżku przez 10 dni w celu wnikliwej obserwacji. (Patrz również: Adams J. H., „Hypoxic Brain Damage”, Br. J. Anaesth., 1975, 47, 121).

Uszkodzenie nerwów obwodowych170. Na ich zależność od niewłaściwego ułożenia chorego i nadmiernego w konsekwencji napięcia i ucisku na nerw zwrócił po raz pierwszy uwagę Budinger180 (1894). Niewłaściwe odwiedzenie ramienia podczas zabiegu operacyjnego może doprowadzić do porażenia splotu ramiennego181′ 182>los. (Patrz również: Parks B. J., Surgery, 1973, 74, 1973).

Leave a Reply