Mięśnie

Mięśnie dolnej części przełyku są mięśniami gładkimi, nie ulegają wpływowi środków zwiotczających. Natomiast górna część, zwieracz pierścienno-gardłowy, zachowuje się jak mięsień poprzecznie prążkowany121.

Każdy anestezjolog powinien przeczytać znakomity artykuł Mortona i Wyliego18* na temat wymiotów podczas anestezji i ich istotnego związku ze zgonami na stole operacyjnym123.

Hydrodynamika regurgitacji. Ciśnienie w żołądku wynosi zwykle 5-7 cm HvO, a dwa razy tyle u kobiet w zaawansowanej ciąży. Są to wartości dużo niższe od tych, które wywołują wsteczne zarzucanie treści pokarmowej przez wpust do przełyku125. Nawet przy rozdęciu żołądka ciśnienie nie przekracza 18 cm H2O (1,7 kPa), chyba że wystąpi skurcz mięśni brzucha126.

Leave a Reply