Nad tętnicą płucną

Objawy i rozpoznanie. U niemowląt prawie zawsze wada ta przebiega bezobjawowo. Jedynie w ok. 5% przypadków, zwłaszcza poniżej 6 miesiąca życia, duże otwory z nadciśnieniem płucnym mogą dawać objawy niewydolności krążenia: duszność, tachykardia, powiększenie wątroby, obrzęki. Konieczne jest u tych dzieci poszukiwanie badaniami diagnostycznymi obecności otworu (4). Dzieci starsze w większości rozwijają się prawidłowo i prowadzą normalny tryb życia. Przypadkowe wykrycie

szmeru lub stwierdzenie nieprawidłowego obrazu w badaniu rentgenowskim klatki piersiowej, wykonywanym z innych powodów, prowadzi do ustalenia rozpoznania wady, zwykle dopiero między 2 a 5 r. ż. Czasem dzieci te odznaczają się delikatną budową ciała i rozwijają się słabiej. U dzieci starszych mogą występować iniekcje płuc oraz nietolerancja wysiłkowa.

Przy badaniu stwierdza się często asymetrię klatki piersiowej w postaci uwypuklenia lewej strony mostka. Nad tętnicą płucną wysłuchuje się szmer skurczowy oraz rozdwojenie drugiego tonu, nie zmieniające się w czasie oddychania.

Leave a Reply