Nadciśnienie płucne

Ryc. 5-41. Łata zamykająca otwór w częściowym kanale przedsionkowo- -komorowym. Linia przerywana wskazuje przemieszczoną do lewego przedsionka zatokę wieńcowrą oraz zarys zrekonstruowanego płatka przedniego zastawki przedsionkowo-komorowej lewej.

nadciśnienie płucne jest przeciwwskazaniem do operacji. Operacja polega na odtworzeniu ciągłości przedniego płatka zastawki przedsionkowo-komorowej lewej i na zamknięciu otworu międzyprzedsionkowego łatą. Rzadko uszkodzenie zastawki jest tak duże, że konieczna jest jej wymiana na zastawkę sztuczną. Operacja ta może być wykonana dopiero ok. 6 r. ż. (9).

Technika operacyjna. Operację wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym w średniej hipolermii (ok. 2S’“C), z użyciem kardioplegii. Wstępny opis operacji jak na str. 204. Po otwarciu prawego przedsionka przede wszystkim ocenia się stopień uszkodzenia zastawki przedsionkowo-komorowej lewej. Podając do lewej komory fizjologiczny roztwór NaCl uzyskuje się zamknięcie i uwypuklenie płatków zastawki, co pozwala na ocenę stanu jej wydolności i zlokalizowanie miejsca niedomykalności. Szwem ciągłym zbliża się widoczne przez ubytek rozszczepione brzegi płatka przedniego bez ich okrwawiania (ryc. 5-41). Otwór zamyka się łatą z osierdzia, którą przyszywa się szwem ciągłym materacowym tuż przy przyczepie płatków zastawki do przegrody, a następnie do brzegów otworu międzyprzedsionkowego, używając szwów niewchłanialnych.

Leave a Reply