Niedotlenienie spowodowane skurczem krtani

Czas, w jakim może wystąpić zachłyśnięcie: 1) przed anestezją, 2) podczas indukcji, 3) podczas anestezji powoli i podstępnie występująca regurgitacja, 4) w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, 5) w ciągu pierwszych dni pooperacyjnych u chorych w ciężkim stanie ogólnym. Zawartość żołądka może dostać się do płuc po zgonie.

Powikłania spowodowane wymiotami podczas anestezji. Zalicza się do nich: a. Zaaspirowanie zawartości żołądka do płuc z następczym zapaleniem płuc,, odo- skrzelowym zapaleniem płuc, niedodmą i ropniem płuca. Szczególne niebezpieczeństwo stwarzają cząstki pokarmowe i płynne wymiociny-, których pH jest niższe niż 2,5. Zachłyśnięcie płynnymi wymiocinami o pH wyższym niż 2,5 (np. żółć) jest mniej groźne183.

b. Niedotlenienie spowodowane skurczem krtani lub upośledzeniem drożności dróg oddechowych przez stałe lub płynne wymiociny. c. Hamujący wpływ na serce odruchów wywołanych drażniącym działaniem kwaśnej treści pokarmowej na oskrzela.

Leave a Reply