NIEDOTLENIENIE

-4. NIEDOTLENIENIE. W praktyce klinicznej niedotlenienie jest jedną z najczęstszych przyczyn zatrzymania krążenia. Niedotlenienie prowadzi do: a) tachykardii i wzrostu ciśnienia tętniczego (pobudzenie współczulne), przechodzących w bradykardię, blok serca i asystolię b) uwolnienia potasu ze wszystkich tkanek ustrojowych, szczególnie wątroby poziom potasu w surowicy może wzrosnąć o 50% w ciągu 5 minut10 c) pogłębienia depresyjnego działania leków. W końcowym efekcie obserwuje się zwykle asystolię, występuje jednak okres przejściowy, podczas którego układ przewodzący serca upośledzony jest bardziej niż sam mięsień sercowy, i w którym mechaniczne podrażnienie (np. ukłucie szpilką) może wywołać migotanie komór.

-5. HIPERKAPNIA powoduje: a) wzrost poziomu krążących amin lcatecholowych b) wzrost poziomu potasu w surowicy c) wydłużenie czasu rozkurczu spowodowane podrażnieniem nerwu błędnego, d) zwolnienie przewodnictwa i zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego (przy pH 7,0 lub niższym).

Zdrowe osoby dobrze tolerują umiarkowaną retencję dwutlenku węgla, jeżeli nie towarzyszy jej niedotlenienie. Nagle występująca hipokapnia po okresie hiperkapni powoduje występowanie u psów poważnych zaburzeń rytmu, a nawet migotania komór – objaw Browna i Millera17.

Leave a Reply