Nogi

Nogi powinny być ułożone na stole operacyjnym płaskim, nie skrzyżowane. Ścięgna Achillesa nie mogą opierać się o nie wyścielony brzeg stołu. Podłożone pod pięty miękkie poduszki chronią przed uciskiem na żyły głębokie łydek, co może zmniejszyć częstość powikłań zakrzepowych w tym obszarze.

Wpływ ułożenia na oddychanie108. Pozycja chorego podczas operacji może upośledzać oddychanie. Badania u chorych w anestezji halotanowej wykazują, że pozycja do operacji nerki, ułożenie na brzuchu, pozycja scyzorykowa oraz pozycja Trendelenburga zmniejszają wymianę gazową o 14-24°/o pozycja boczna, odwrócona pozycja Trendelenburga, pozycja do operacji dróg żółciowych -• o 6-10% pozycja ginekologiczna i ułożenie na plecach nie wywołują istotnych zmian w wymianie gazowej109.

Wpływ ułożenia na ciśnienie krwi. Pozycja Trendelenburga ułatwia powrót krwi żyl- nej do serca. Pozycja przeciwna może doprowadzić do spadku ciśnienia krwi, a powrót żylny może ulec zmniejszeniu (prowadząc do spadku ciśnienia i zapaści naczyniowej):

Leave a Reply