Noworodki i niemowlęta

EKG wykazuje u tych chorych przerost komory prawej, często towarzyszą mu objawy przeciążenia komory lewej. Badaniem rtg stwierdza się znaczne powiększenie sylwetki serca oraz wzmożenie rysunku naczyniowego pluc. Ostateczne rozpoznanie umożliwia aortografla i angiokardiografia, pozwalając ocenić rodzaj zwężenia oraz wykluczyć czy potwierdzić wady współistniejące. W niektórych ośrodkach unika się obecnie badań inwazyjnych wykonując je tylko w przypadkach wątpliwości, rozpoznanie opierając na echokardiografii dwuwymiarowej (10).

Noworodki i niemowlęta, u których nie stwierdza się ostrej niewydolności krążenia, są leczone na oddziałach kardiologicznych i wobec braku poprawy leczeniem zachowawczym kwalifikowane do zabiegu. Wskazaniem do operacji u tych dzieci jest powiększenie serca oraz nadciśnienie stwierdzano na kończynach górnych.

Zwężenie cieśni aorty może nie powodować żadnych wyraźniejszych objawów. W czasie badań w przedszkolu czy szkole stwierdzenie braku tętna na kończynach dolnych jest powodem skierowania do poradni specjalistycznej. Z wywiadu dowiadujemy się o okresowych krwawieniach z nosa, bólach głowy. Leczenie chirurgiczne zaleca się tym chorym na ogól bezzwłocznie po ustaleniu rozpoznania, aby nie dopuścić do zmian wtórnych w ścianie aorty, jak również w mięśniu sercowym i wsierdziu. Błędem jest odkładanie operacji do jakiegoś określonego wieku, jak to było jeszcze do niedawna zalecane. U dzieci operowanych po 5 r. ż. częściej występuje nadciśnienie tętnicze układowe, trudne do wyrównania. Mechanizm tego powikłania nie został jeszcze dokładnie poznany (1, 2, 5, 7).

Leave a Reply