Noworodki i niemowlęta

Noworodki i niemowlęta z podejrzeniem cieśni aorty przyjmowane są najczęściej na oddziały intensywnej opieki w złym stanie ogólnym, z objawami niewydolności krążenia, niedotlenieniem, niewydolnością nerek oraz kwasicą metaboliczną (4, 5, 9, 12). U dzieci tych stwierdza się znacznego stopnia duszność, przyspieszenie czynności serca, powiększenie wątroby. Nad polami płucnymi wysłuchuje się zmiany świadczące o zapaleniu płuc. Niewydolność lewokomorowa i objawy zastoju w płucach nie należą do rzadkości, może też występować okresowa sinica. Obecność tętna na kończynach dolnych w nadprzewodowej postaci zwężenia cieśni aorty może utrudniać rozpoznanie. Odmiana ta jest przyczyną wczesnych objawów niewydolności krążenia, gdyż prawa komora spełniając funkcję układowej zaopatruje w krew dolną połowę ciała poprzez zwykle szeroki przewód tętniczy. Badając uważnie dziecko stwierdza się różnicę ukrwienia pi znokci palców kończyn górnych i dolnych. Jeżeli współistnieje otwór międzykomorowy, to różnice w utlenowaniu nie wystąpią.

Dzieci te często pozostają na oddechu wspomaganym, stosowanie amin kate- cholowych nie należy do rzadkości. W przypadkach wady złożonej konieczne jest niekiedy utrzymanie drożności przewodu tętniczego przez stosowanie prostaglan- dyn.

Po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego przeprowadza się badanie diagnostyczne i ustala wskazania do operacji. We wszystkich formach zwężenia cieśni aorty, poza zwężeniem nadprzewodo- wym, charakterystyczny jest brak tętna na tętnicach udowych oraz różnica ciśnień mierzona metodą ultradźwiękową Dopplera na kończynach górnych i dolnych.

Leave a Reply