OBJAWY KLINICZNE

OBJAWY KLINICZNE. W niektórych przypadkach brak zwiotczenia mięśni żwaczy po podaniu sukcynylochołiny. Fakt ten powinien stanowić ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia powikłań. Przed kontynuowaniem anestezji poleca się oznaczenie poziomu fosfokinazy w surowicy, a jeżeli operacja ma charakter nagły – wykluczenie stosowania halotanu212. U innej grupy chorych hipertermia i zwykle sztywność mięśniowa występują w późniejszej fazie anestezji mogą dołączyć się tachykardia, ostra niewydolność krążenia, przyśpieszenie i pogłębienie oddechu, sinica, spadek prężności tlenu we krwi, kwasica, wzrost poziomu potasu w surowicy i następczy ogólny jego l

niedobór w organizmie, wzrost poziomu fosforanów1, spadek poziomu wapnia, tężyczka-, wzrost poziomu fosfokinazy kreatyninowej w surowicy, mioglobinuria, ostra niewydolność nerek, hemoliza i inne poważne zaburzenia, prowadzące w rezultacie do śmierci213. Dość wcześnie, prawdopodobnie jeszcze przed pojawieniem się objawów hipertermii

i zwiększonego napięcia mięśni, może dojść do wystąpienia zaburzeń rytmu (tachy- kardia nadkomorowa, ektopowe skurcze komorowe i nawet migotanie komór)214.

Leave a Reply