Po operacjach zewnętrznego odprowadzenia moczu

Po operacjach zewnętrznego odprowadzenia moczu wywiad dotyczy zwyżek tem-peratury ciała, złego samopoczucia, nadmiernego pragnienia i braku łaknienia. Badaniem klinicznym ocenia się drożność ujść moczowodowych w obrębie skóry lub stan ujścia zewnętrznego wstawki jelitowej. Należy sprawdzić zaleganie moczu we wstawce jelitowej. W badaniach laboratoryjnych konieczna jest ocena stężenia mocznika, kreatyniny, K, Ca i zasad w surowicy krwi.

Badania rentgenowskie obejmują przeglądowe zdjęcia jamy brzusznej, urografię, badanie kontrastowe wstawki jelitowej w celu ustalenia odpływu wstecznego do moczowodów. Zwężenia ujść skórnych moczowodów lub ujścia wstawki jelitowej z zaleganiem moczu wymagają ostrożnego poszerzenia, ewentualnie wykonania nowego zespolenia ze skórą.

Osłabienie ogólne, nadmierne pragnienie, brak łaknienia, obniżone stężenie zasad w surowicy krwi przy niedużych zmianach w moczowodach i nerkach wymagają stosowania diety bezsolnej i leczenia farmakologicznego kwasicy hiperchloremicznej. Zwężenie ujścia skórnego z zaleganiem moczu we wstawce jelitowej, poszerzenie moczowodów i patologiczny renogram kwalifikują chorego do zmiany odprowadzenia moczu.

Leave a Reply