Podanie środków presyjnych

Podanie środków presyjnych. 8. Jeżeli opisane postępowanie nie przynosi natychmiastowej poprawy, należy otworzyć prawą połowę klatki piersiowej, zaaspirować powietrze znajdujące się w sercu i zastosować bezpośredni masaż: działanie takie powinno usunąć powietrze z serca i dużych naczyń. W przypadku wstrzyknięcia powietrza do tętnicy, prowadzącego do drgawek i nagłej zapaści naczyniowej lub w przypadku przejścia powietrza do lewego serca przez wrodzony ubytek w przegrodzie ręcznym masażem przesuwa się powietrze tak, aby umożliwić dostęp krwi do tętnic wieńcowych. Konieczne może być zastosowanie defibrylacji oraz zaaspirowanie spienionej krwi z komór za pomocą grubej igły.

Dość często radiologiczne badanie pośmiertne wykazuje, że przyczyną nagłego zgonu podczas operacji był zator powietrzny. W operacjach neurochirurgicznych przeprowadzanych w pozycji siedzącej poleca się stosowanie co 5 minut ucisku na żyłę szyjną, aby w miejscu ewentualnego wniknięcia powietrza pojawiło się krwawienie, które przez chirurga może zostać zatamowane89.

Stan limfatyczny. Richard Paltauf (1858-1924) – anatomopatolog z Wiednia, był pierwszym, który współcześnie opisał (1889) zesp.ół objawów, odkryty bardzo dawno, zapomniany, po czym odkryty ponownie, a od r. 1614 uznany za nie istniejący100. Uważano, że zespół ten powodował nie wytłumaczone w inny sposób zgony w czasie anestezji, zwłaszcza występujące u otyłych dzieci o tzw. budowie limfatycznej, wyglądających ,,młodo jak na swój wiek”. U dzieci tych szczególnie łatwo może dojść do wystąpienia asystolii w wyniku podrażnienia nerwu błędnego, szczególnie jeżeli wystąpi niedotlenienie101. Istnienie stanu limfatycznego można podejrzewać u chorego, który w wywiadzie ma napadowe omdlenia, duszność, napadowe odgięcia głowy i świst wdechowy (stridor), radiologiczne objawy powiększenia grasicy. Podaje się niekiedy, że nagłe zgony dzieci podczas anestezji spowodował stan limfatyczny, podczas gdy w istocie przyczyną mogą być błędy w technice i ocenie anestezjologicznej. Stan limfatyczny może więc być „anestezjologiczną fikcją”. (Patrz również: Martin S. J., „Sudden Cardiac Collapse after Operation”, Anesthesiology, 1961, 22, 783).

Leave a Reply