Pomiary stopnia zanieczyszczenia

Pomiary stopnia zanieczyszczenia. Przeprowadzono wiele badań nad stężeniem środków anestetycznych w atmosferze sali operacyjnej257. Jak dotąd, nie wprowadzono jednak ujednoliconych sposobów wykonywania pomiarów i przedstawienia wyników, toteż wysuwanie jakichkolwiek porównawczych wniosków może być trudne. Na przykład stwierdza się znaczne różnice, gdy stężenie przedstawia się jako p.p.m. (ilość zanieczyszczających cząsteczek na milion), jako stosunek objętościowy (w/w)258.

Niebezpieczeństwa wynikające z kontaktów personelu sal operacyjnych z nosicielami antygenu B zapalenia wątroby. Antygen B zapalenia wątroby (HBAg), antygen Australia, antygen wszczepiennego zapalenia wątroby (serum hepatitis S.H.) został opisany po raz pierwszy przez Blumberga w r. 1965. Przypuszcza się, że w populacji ludności W. Brytanii jedna osoba na tysiąc może być nosicielem antygenu. Fakt nosicielstwa jest wskazaniem do ścisłego stosowania środków zabezpieczających przed zakażeniem i nie stanowi w żadnym razie przeciwwskazania do wykonania zabiegu operacyjnego czy położniczego. Wirus przenoszony jest nie tylko we krwi i wydzielinach ustrojowych, ale również przez bezpośredni kontakt fizyczny. Chorzy – nosiciele antygenu we krwi – mogą mieć żółtaczkę u innych natomiast nie udaje się stwierdzić żadnych objawów chorobowych, jednak, jedni i drudzy są możliwymi źródłami zakażenia. Skrupulatne przestrzeganie zasad higieny prżez wszystkie osoby kontaktujące się z chorym zmniejsza zagrożenie podczas postępowania chirurgicznego, położniczego czy internistycznego, wobec czego nawet lekarz-nosiciel nie musi rezygnować z uprawiania swego zawodu. Do szerzenia się zakażenia dochodzi zwykle drogą wszczepienia wirusa, chociaż możliwa jest także droga powietrzna. Do pacjentów, u których istnieje wysokie prawdopodobieństwo nosicielstwa antygenu B zapalenia wątroby, zalicza się: 1) wszystkich chorych ze schorzeniami wątroby, zarówno ostrymi, jak i przewlekłymi 2) chorych, u których przeprowadza się hemodializy, łub po przeszczepie nerkowym 3) wszystkich chorych cierpiących na białaczkę, schorzenia układu siateczkowo-śródbłonkowe- go, guzkowe zapalenie wielostawowe, zapalenie wielomięśniowe 4) chorych leczonych promieniowaniem lub lekami immunosupresyjnymi 5) imigrantów lub przyjezdnych z krajów o dużej liczbie nosicieli 6) chorych, którym przetaczano krew lub którzy

przebywali na oddziałach o dużej liczbie nosicieli 7) chorych, którym przetaczano krew w ostatnich 6 miesiącach lub tych, którym kiedykolwiek przetaczano krew od płatnych dawców 8) więźniów i osoby przebywające w zakładach dla umysłowo chorych 9) .narkomanów, prostytutki, homoseksualistów 10) osoby tatuowane.

Leave a Reply