POSTĘPOWANIE:

-1. Działanie zachętą i sugestią. 2. Posadzenie chorego w łóżku, jeżeli to możliwe – z opuszczonymi nogami. Gorąca kąpiel.

-3. Cewnik w pęcherzu moczowym nie powinien być utrzymywany przez długi okres, ponieważ doprowadza do rozciągnięcia ścian pęcherza moczowego i opóźnia samoistne oddanie moczu.

POWIKŁANIA I NASTĘPSTWA NEUROLOGICZNE Drgawki. Podczas anestezji wystąpić może wiele rodzajów zaburzeń mięśniowych: 1. Drgawki spowodowane głęboką anestezją eterową (p. rozdz. XI). /

Leave a Reply