Postępowanie pooperacyjne

Noworodki i niemowlęta, u których przed zabiegiem stwierdzono objawy niewydolności krążenia, są nadal leczone na oddziałach intensywnej opieki, pozostają zaintubowane na oddechu kontrolowanym w cieplarkach. Podłączenie do monitora pozwala na ocenę stanu krążenia. Pod kontrolą badań laboratoryjnych (utlenowania krwi, zasobu zasad, poziomu elektrolitów, obrazu morfologicznego krwi), wyrównuje się powstające zaburzenia. Najczęściej po 2-4 dniach uzyskuje się poprawę stanu ogólnego, chorzy już na własnym oddechu są przenoszeni na oddziały pediatryczne, kardiologiczne. Dzieci starsze, operowane w dobrym stanie, są przenoszone z bloku operacyjnego do sal chorych i pozostają na własnym oddechu. Drenaż z jamy opłucnej usuwa się po 24 godzinach, następnego dnia rozpoczynają się ćwiczenia rehabilitacyjne pod kontrolą. Po 10-14-dniowym pobycie dzieci opuszczają szpital z zaleceniem okresowych badań w przychodniach kardiologicznych.

Powikłania. Powikłaniem występującym u 0,2% chorych operowanych z powodu przetrwałego przewodu tętniczego jest ponowne udrożnienie światła przewodu, czyli tzw. reka- nalizacja. Przyczyną jest rozluźnienie podwiązek, nie zawiązanych dostatecznie mocno pozostaje wówczas przeciek przez zwężony odcinek, ściany przewodu są nie zmienione. Groźniejsza zmiana powstaje wówczas, gdy wskutek użycia zbyt cienkiej nitki czy podwiązki lub stanu zapalnego tej okolicy dochodzi do sklejenia

Ryc. 5-45. Rekanalizacja przetrwałego przewodu tętniczego powstałego wskutek rozluźnienia podwiązek, widoczny przeciek krwi przez zwężony odcinek przewodu tętniczego (Zakład Radiologii Dziecięcej IR AM w Warszawie, kier. prof. dr hab. med. A. Marcińslci).

Leave a Reply