Powikłania pooperacyjne

Powikłania pooperacyjne. Powikłania w postaci nawrotu przecieku czy zaburzeń rytmu serca występują rzadko. Powikłania związane z użyciem krążenia pozaustro- jowego obserwowane są sporadycznie. Opisano je na str. 206.

Wyniki. Zarówno bezpośrednie, jak i odległe są dobre. W 98% uzyskuje się całkowite wyleczenie. Śmiertelność operacyjna wynosi od 0 do 2% (4, 10).

Leave a Reply