POWIKŁANIA RÓŻNE

Powikłania okulistyczne 1. USZKODZENIE NABŁONKA ROGÓWKI. Powikłaniu temu można zapobiec przez zakrycie oczu gazikami, zaklejenie szpary jpowiekowej przylepcem lub wlcroplenie do worka spojówkowego olejku (metylocelulozy – przyp. red. poi.). W wykryciu uszkodzenia pomocne może być wlcroplenie do oka fluoresceiny po uprzednim podaniu ame- tokainy 0,5%. Uszkodzona część rogówki wychwytuje barwnik. Leczenie polega na założeniu sztywnego opatrunku pod bandażem.

-2. Ostry napad jaskry. U podatnych chorych przejawia się bólem oka i jego’ okolic 0 innym charakterze niż ból spowodowany ciałem obcym lub uszkodzeniem rogówki. Podczas badania można stwierdzić zaczerwienienie oka, zmętnienie rogówki, rozszerzenie źrenicy. Wystąpić mogą nudności i wymioty. Postępowanie w nagłych przypadkach polega na dożylnym podaniu 500 mg acetazolamidu wkropleniu do worka spojówkowego 1% roztworu ezeryny lub pilokarpiny. Konieczna, jest szybka pomoc okulisty.

-3. WYLEW KRWI DO CIAŁA’ SZKLISTEGO230. Powikłanie to obserwowano po stosowaniu podciśnienia kontrolowanego. 4. NIEDOKRWIENIE SIATKÓWKI NA SKUTEK UCISKU MASKI TWARZOWEJ NA GAŁKĘ OCZNĄ.

Leave a Reply