Powikłania tracheostomii:

-1. POWIKŁANIA WCZESNE. Krwotok, przemieszczenie się lub zatkanie rurki tra- cheostomijnej, trudności w założeniu lub w wymianie rurki, uszkodzenie tchawicy, zapalenie tchawicy, zasychanie wydzieliny w tchawicy, powikłania oddechowe, odma podskórna i odma opłucnowa.

-2. ZAKAŻENIE. Występuje na skutek: a) zanieczyszczenia podczas odsysania przestrzeganie zasad aseptyki68, używanie sterylnych rękawiczek do jednorazowego użytku zmniejsza możliwość infekcji tą drogą b) zakażenia samej rany tracheostomijnej przeciwdziała się temu przez codzienne spryskiwanie rany aerozolem Polybactrimu lub stosowaniem Nystatyny c) zanieczyszczenia nawilżacza69. Rozwojowi bakt&rii w nawilżaczu zapobiega podniesienie temperatury zawartej w nim wody do 60°C, gdyż zachodzi wte.dy proces pasteryzacji70. Do zakażenia rany tracheostomijnej może dojść mimo stosowania wszystkich środków zapobiegawczych.

-3. OWRZODZENIE TCHAWICY. Ubytki błony śluzowej tchawicy nie należą do rzadkości71. W niektórych przypadkach owrzodzenia drążą głęboko, odsłaniając chrząstki tchawicze, powodując krwotoki z nadżartych dużych naczyń, a nawet przebijają się do przełyku, tworząc przetokę tchawiczo-przełykową.

-4. ROZSZERZENIE TCHAWICY72. Mechanizm tego powikłania nie jest w pełni poznany. 5. ZWĘŻENIE TCHAWICY78. Spowodowane jest tworzeniem' się włóknisto-polipowa- tej ziarniny, najprawdopodobniej na skutek drażnienia przez rurkę. Objawy kliniczne obserwuje się przy zmniejszeniu średnicy o’ponad 60%. Trudności w oddychaniu pojawiają się dopiero, jeżeli średnica tchawicy zmniejszy się poniżej 6 mm. Zwężenie może wystąpić w odcinku podgłośniowym, na poziomie otworu tracheostomijnego, na poziomie mankietu uszczelniającego lub poniżej końca rurki tracheostomijnej. Najczęściej zwężenie występuje na wysokości mankietu uszczelniającego lub otworu tracheostomijnego. Objawy mogą pojawić się późno74, często dopiero po wyjściu chorego ze szpitala. W ciężkich przypadkach rozszerzenie tchawicy daje okresową poprawę, natomiast ostateczne wyleczenie zwężenia polega na jego wycięciu.

Leave a Reply