POWIKŁANIA UROLOGICZNE

Brak diurezy. W pierwszej dobie po operacji skąpomocz jest . zjawiskiem normalnym. Za patologiczny skąpomocz są odpowiedzialne następujące czynniki:

-1. PRZED NERKOWE. Spadek ciśnienia tętniczego. Zwiększony poziom hormonu anty- diuretycznego podczas anestezji i zabiegu operacyjnego przyczynia się do zmniejszenia wydzielania moczu175.

-2. NERKOWE. Uszkodzenie kanalików nerkowych mogą wywołać: a. Niedotlenienie. b. Toksyny – bakteryjne lub produkty rozpadu tkanek w procesie airtolizy. Opisywano ostre zapalenie kłębków nerkowych, obustronne uszkodzenie kory nerkowej z objawami nerczycy, ostrą martwicę kanalików nerkowych. Ta ostatnia może przebiegać w postaci ostrej nerczycy spowodowanej toksycznym działaniem środków chemicznych, np. związków rtęci, lub w postaci nerczycy związanej z uszkodzeniem dolnego nefronu, wywołanym hemolizą, uczuleniem na sulfonamidy, wstrząsem.

Leave a Reply