Powikłania wczesne

Najpoważniejszym powikłaniem po operacjach zwężenia cieśni aorty jest porażenie kończyn dolnych wskutek niedotlenienia rdzenia kręgowego. Może spowodować je nawet kilkuminutowe zamknięcie aorty. Dziecko bezwiednie oddaje stolec i mocz, nie unosi kończyn dolnych, porażone są także mięśnie brzucha.

Przyczyną tego powikłania jest nieprawidłowy układ tętnicy rdzeniowej, której przebieg i odgałęzienia zostały dokładnie opisane w końcu XIX w. przez Adamkiewicza i Kadyia (2). Stwierdzili oni skąpe unaczynienie środkowej i dolnej części piersiowego odcinka rdzenia. Szczególnie niekorzystny układ ukrwienia występuje w przypadku przebiegu tętnicy rdzeniowej zaliczanej przez autorów do typu C. W tej odmianie odcinek rdzenia na poziomie zwężenia aorty i okolicy lędźwiowej jest zaopatrywany przez naczynia krążenia obocznego. Odpowiedzialna za te niedobory jest tętnica Adamkiewicza, która w warunkach normalnych powinna być szeroka, nieparzysta, oddawać odgałęzienia zaopatrujące odcinek środkowy i lędźwiowy. Wykazując duże odchylenia powoduje różnice w umiejscowieniu i liczbie ważnych rozgałęzień tętnic korzonkowych. Ten fakt tłumaczy powstanie porażeń nawet po kilkuminutowym zabiegu u części chorych, podczas gdy u innych podwiązanie nawet dużej liczby tętnic międzyżebrowych i zamknięcie aorty na dłuższy czas ni© wywołuje żadnych następstw.

Niedostateczne ukrwienie drogą naczyń krążenia obocznego można podejrzewać u dzieci, u których przed operacją nie stwierdza się nadciśnienia na kończynach górnych, wyczuwalne jest tętno na kończynach dolnych, choćby najsłabsze, a badanie aorto graficzne nie uwidacznia krążenia obocznego. Powikłanie to można spotkać u 0,5% chorych ze zwężeniem cieśni aorty. Na ogół występuje u dzieci powyżej 4 r. ż. Jak wykazują doniesienia z piśmiennictwa (8), nie jest ono zależne od rodzaju zespolenia ani od czasu zamknięcia aorty. Z tym powikłaniem pooperacyjnym należy

Leave a Reply