POWRÓT ŚWIADOMOŚCI PODCZAS ZABIEGU OPERACYJNEGO

Część chorych znieczulonych za pomocą mieszaniny podtlenku azotu z tlenem i środkiem zwiotczającym zachowuje świadomość podczas operacji200. Przy zastosowaniu hipnozy możliwe jest przywołanie z pamięci pacjenta zdarzeń z okresu operacji201. Jest to z pewnością rzecz obca naszej specjalności, by w pogoni za oszczędzeniem choremu niezaprzeczalnie szkodliwego wpływu zbyt głębokiej anestezji narażać go na równie niebezpieczny uraz spowodowany zachowaniem świadomości podczas operacji, co jest tylko eufemistycznym określeniem niedostatecznego znieczulenia. Patrz także str. 110.

MARZENIA SENNE PODCZAS ANESTEZJI OBJAWY UBOCZNE Z UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO202 Leki wywołujące objawy pozapiramidowe. Fenotiazyny, pochodne butyrofenonu, me- topropramid, duże dawki metyldopa, alkaloidy Rauwolfia, lewodopa.

Objawy zaburzeń układu pozapiraiuidowego. Ostra dystonia mięśni, niebolesne okresowe skurcze mięśni akatezja, nie kontrolowane pobudzenie ruchowe pseudoparkinso- nizm zaburzenie ruchów dowolnych, wykrzywianie twarzy, robienie min itp.

Leczenie. Wstrzymanie podawania leku. W ostrych zaburzeniach napięcia mięśni stosuje się prometazynę w dawce 25 mg dożylnie, procyklidynę (Kemadrin) 10 mg dożylnie lub diazepam 10 mg dożylnie.

Do innych środków stosowanych w zaburzeniach układu pozapiramidowego zalicza się benzoheksol (Artane), mesylan benzotropiny (Cogentin), chlorowodorek procyklidy- ny (Kemadrin), chlorowodorek orfenadryny (Disipal).

Leave a Reply