Pozycja ginekologiczna

Pozycja ginekologiczna (urologiczna). Podczas układania chorego w tej pozycji należy obydwie nogi unieść równocześnie, aby uniknąć nadmiernego napięcia więzadeł miednicy. Jeżeli pozycję tę nadaje się choremu ułożonemu na plecach, kolce biodrowe przednie górne znajdować się powinny na poziomie złamania stołu, wówczas podwieszenie nóg w strzemionach nadaje choremu pozycję nie wymagającą dalszego przesuwania, co zagraża przemieszczeniem igły dożylnej. Kolana powinny się znajdować na zewnątrz wszelkich metalowych części podpórek.

Pozycja boczna. Upośledza oddychanie, pogarszane jeszcze bardziej przez wygięcie chorego na wałku nerkowym. Dlatego też stosować je należy jak najrzadziej i możliwie krótko. Może powodować spadek ciśnienia tętniczego.

Pozycja na plecach. Przez odpowiednie ułożenie rąk należy zapobiegać uciskowi na nerwy i ich rozciąganie. Znane są następujące sposoby zabezpieczenia rąk podczas zabiegu operacyjnego.

Leave a Reply