Przebicie błony bębenkowej

Przebicie błony bębenkowej238. Spowodowane może być stosowaniem wentylacji dodatnim ciśnieniem przerywanym bez pomocy rurki intubacyjnej. Wtłaczane do jamy ustnej i gardła powietrze przenosi ciśnienie przez rozszerzone trąbki słuchowe (Eusta- chiusza) na błony bębenkowe, które w przypadku ich atroficznego ścieńczenia mogą

ulcc przebiciu. Leczenie polega na zachowaniu higieny uszu i – jeżeli to konieczne – podaniu antybiotyków. Pooperacyjne obrzmienie ślinianek przyusznych. Patrz: Atlas A. i ws{i„ Anesthesio- logy, 1968, 29, 1050 Reilly D. J., Anesth. Analg. curr. Res., 1970, 49, 560.

Niekorzystne następstwa przedłużającej się anestezji-30. Zaliczyć do nich można: 1) gromadzenie się środków anestetycznych w przestrzeniach tkankowych z następczą powolną ich eliminacją 2) wstrząs 3) niekiedy zmniejszenie się objętości krwi 4) pooperacyjne powikłania oddechowe 5) zaburzenia równowagi płynów i elektrolitowej w ustroju -6) zaburzenia metaboliczne, np. zmniejszenie podstawowej przemiany materii, hiperglikemia, wytwarzanie kwasu mlekowego 7) zmiany psychiczne 8) większą częstość występowania infekcji 9) możliwość przenikania podtlenku azotu do przestrzeni powietrznych ciała. Działanie podtlenku na szpik kostny po przedłużającym się jego podawaniu.

Leave a Reply