Przetoczenie krwi obcogrupowej

c. Przetoczenie krwi obcogrupowej. d. Bezmocz odruchowy. e. Hipoksja. f. Spadek ciśnienia tętniczego. g. Mała podaż płynów. 3. POZANERKOWE. Niedrożność moczowodu, niedrożność szyi pęcherza moczowego itp., zmiany neurologiczne, działanie efedryny.

W razie wystąpienia skąpomoczu lub bezmoczu należy ograniczyć podawanie płynów i wstrzymać podawanie elektrolitów. Postępowanie takie może spowodować w drugim tygodniu samoistne wyleczenie. Patrz rozdz. XXXVII.

Trudności w oddawaniu moczu. Zdarzają się częściej po analgezji podpajęczynówko- wej niż po innych sposobach znieczulenia. Po anestezji występują u 10% chorych. Wpływ mają następujące czynniki:

Leave a Reply