Przetrwały przewód tętniczy

z nieprawidłowym przyczepem zastawki mitralnej, podzastawkowym pierścieniem w lewym przedsionku i zwężeniem podaortalnym jest nazywana zespołem Shona.

Przetrwały przewód tętniczy bądź jego pozostałość w postaci więzadła znajduje się nad zwężeniem, pod zwężeniem albo na jego poziomie. Na tej zależności został oparty podział.

Objawy, przebieg i rozpoznanie. Z punktu widzenia klinicznego ważniejsze od zmian anatomicznych jost odróżnienie zwężenia cieśni aorty doprowadzającego do szybko narastających objawów niewydolności krążenia – dotyczy to noworodków i niemowląt – od zwężenia przebiegającego bezobjawowo, stwierdzanego przypadkiem w czasie badań rutynowych dzieci starszych.

Leave a Reply